A-Pofig.Net

На головну Правила Зворотній зв'язок


Бюджет

УКРАЇНА

                           Рівненська область                        

     Дубровицька районна рада

(сьоме  скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

17  грудня  2019 року                                                                                  № 475

 

Про районний  бюджет

Дубровицького району 
на 2020  рік

(  17306200000_)  

 

                 Код бюджету

         

 Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків,  Дубровицька районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 212 510 094 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 211 075 894 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 434 200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 212 510 094 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 211 075 894 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 1 434 200 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 9 800 гривень;

надання кредитів із спеціального фонду районного  бюджету – 9 800 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі     700 000 гривень, що становить 0,33 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 130 000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

Надати право Дубровицькій районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» з наступним затвердженням на сесії районної ради.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2,3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

по загальному фонду

Інші  дотації з місцевого бюджету за зверненням міської і сільських рад:

 на утримання дошкільних закладів освіти в сумі  15 617 770 гривень;

 на утримання закладів культури в сумі  3 300 000 гривень;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, передана з районного бюджету Дубровицькому міському бюджету в сумі 18 390 гривень;

інші субвенції з місцевого бюджету :

обласному бюджету  на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів  в сумі 19 500  гривень;

бюджету м. Вараш  на забезпечення соціальною реабілітацією  дітей з інвалідністю в комунальному закладі „ Вараський міський центр соціальної реабілітації  дітей - інвалідів„ в  сумі 126 000 гривень.

бюджету Туменської сільської ради на виконання заходів районної Програми розвитку туризму в Дубровицькому районі на 2016-2020 роки в сумі 69 200 гривень.

        Делегувати повноваження Дубровицькій районній державній адміністрації протягом 2020 року  приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету (відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України) та з місцевих бюджетів районному бюджету у період між сесіями Дубровицької районної ради за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків з наступним внесенням змін до рішення  про районний бюджет Дубровицького району на 2020 рік.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 021 400 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти , визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України ( крім субвенцій, визначених статтею 69 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 частини 3 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11  частини 1 статті 69Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу  України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику  фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах,  з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду

 

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Дубровицькій районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позику на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язану із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Дозволити головним розпорядникам коштів районного бюджету обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

 

11.Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)  здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4)забезпечення доступності інформації про районний бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.   

12.Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

13.Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. 

14.Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету  фінансовому управлінню  райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.

Надати право  фінансовому управлінню райдержадміністрації  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

15. Затвердити формулу визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатками 6, 7 до цього рішення відповідно до частини 20, 20 1розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

17. Додатки  1-7, до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Апарату районної ради  забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Оксана КРАГЛЕВИЧ).           

 

              Голова ради                                                                  Микола   КУХАРЕЦЬ

dodatki.rar [113.74 Kb] (cкачувань: 7)

pasport-byudzhetnoyi-programi-mscevogo-byudzhetu-na-2020-rk.rar [276 Kb] (cкачувань: 8)

                         

 

 


все для dleфильмы и сериалы онлайн hdавтоматический обмен webmoney на приват24android игры, приложения, инструкции, обзоры
Используется технология DLE

Погода


Вгору