A-Pofig.Net

На головну Правила Зворотній зв'язок


Розпорядження про проведення перевірки, передбаченої ЗУ "Про очищення влади"


УКРАЇНА

Рівненська область 

Дубровицька районна рада

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

г о л о в и  р а й о н н о ї  р а д и


 

 

від 18 листопада 2016 р.                                                                               № 44ос


 

 

Про проведення перевірки,

передбаченої Законом України

«Про очищення влади»


 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

 

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі – перевірка), стосовно посадових осіб Дубровицької районної ради (крім виборних посад).

2. Встановити дату початку проведення перевірки 18 листопада 2016 року.

3. Визначити загальний відділ районної ради відповідальним за проведення перевірки.

4. Начальнику загального відділу Колоді І.І. забезпечити:

- ознайомлення посадових осіб, у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженнях, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) з цим розпорядженням;

- розміщення на офіційному веб-сайті районної ради інформації про початок проходження перевірки посадових осіб, що підлягають перевірці, копій іх заяв та декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом);

- підготовку та подання до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження перевірки посадових осіб;

- оформлення належним чином завірених копій документів та підготовку запитів до відповідних органів для перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

- підготовку для подання голові районної ради довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

5. Посадовим особам, щодо яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до загального відділу районної ради:

1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:

- власноручно написану заяву про те, що до них не застосовуються заборони, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них;

- копії: сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються заборони, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо них.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.


 

 

 

 

Голова ради                                                                     М. Кухарець

 

 

Используется технология DLE

Погода


Вгору